Kategórie

Ochrana osobných údajov

Svojou registráciou v našom e-shope súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky a zákonom stanovených lehôt pre archiváciu údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. FULTEX, s.r.o. týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu FULTEX, s.r.o. a jeho subdomén. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na požiadanie zákazníka vymaže jeho osobné údaje zo svojej databázy do 30 dní.