Kliknutím na názov materiálu zobrazíte bližšie informácie

Úvod > Čistiace kotúče
Materiál Miery, váhy
   
Čistiaci kotúč 0,25 mm vlas ---
Čistiaci kotúč 0,40 mm vlas ---